SnP-2-300x300b O nás

 • Platforma Senioři na palubě (SnP) vznikla na podzim roku 2020 s podporou Republikového předsednictva Pirátské strany (RP).
 • Hlavním cílem platformy SnP je přibližovat Pirátskou stranu a pirátskou politiku občanům ve věku nad 55 let a prohlubovat porozumění a spolupráci napříč generacemi.
 • Konkrétní náplň činnosti platformy vychází z iniciativy jejích členů a je koordinována jejími volenými orgány.
 • Politickým garantem platformy je Ivan Bartoš jako aktuálně pověřený člen předsednictva.

20231216_Ivan+SnP 800x347

Výtah z pravidel

Platforma SnP byla založena sa záměrem:

 • Sdružovat aktivní seniory napříč republikou a pomáhat jim zapojit se do místních sdružení, krajských sdružení Pirátů, expertních týmů a dalších Pirátských aktivit
 • Zpřístupňovat Pirátskou politiku starší generaci
 • Umožňovat seniorům sdílet své zkušenosti z angažmá v jiných týmech Pirátů, a tak se vzájemně podpořit
 • Fungovat jako prostor pro diskuzi, pořádání akcí a kontakt s organizacemi zaměřenými na seniorskou politiku jakož i kontakt pro mezigenerační aktivity s členy Mladého Pirátstva
 • Naplňovat seniorský předvolební program

Členové platformy sami navrhují a organizují:

 • pravidelná setkávání s osobnostmi z řad Pirátů a dalšími hosty, kteří mají co říci k aktuálním problémům;
 • pravidelná týmová setkávání (1x měsíčně, poslední pondělí v měsíci) – věnování se tématům, která senioři řeší a potřebují, sdílení inspirace, podnětů, identifikace problémů, aktuální informace;
 • mezigenerační setkávání – vzájemné sdílení zkušeností formou setkávání se s členy Mladého Pirátstva;
 • vzdělávání seniorů prostřednictvím seminářů – podle zájmu seniorů;
 • zapojení do Rezortních týmů (dále „RT“) – případný zájemce o členství v konkrétním RT sdělí svůj zájem předsedovi platformy, který osloví garanta příslušného RT a domluví zastoupení SnP v příslušném RT;
 • zapojení do volebních kampaní (viz seniorský autobus v r. 2021).

S celými pravidly platformy SnP se můžete seznámit v dokumentu "Vnitřní pravidla fungování platformy SnP":

Pravidla_SnP_2022-11-15_update_2024-03