Seznamte se s naším týmem

Politický garant projektu

Olga Richterová

PhDr. Olga Richterová, PhD. je poslankyně Parlamentu ČR za Českou pirátskou stranu, kde je místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku a členkou Výboru zdravotního a Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. V lednu 2018 byla zvolena první místopředsedkyní Pirátů. Jako poslankyně má Olga na starosti také pirátský rezortní tým pro práci a sociální věci.

Olga je nejen političkou, ale i matkou dvou dětí, a v jejím životě měli velkou roli všichni prarodiče. Jejím bratrem je taktéž pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík a prastrýcem člen druhého odboje, politik a generál Mikuláš Ferjenčík. Olga vystudovala překladatelství a tlumočnictví na Filozofické fakultě UK. Hlásí se k Českobratrské církvi evangelické.

Více na olgarichterova.cz.

Ambasadoři – tváře projektu

Vladimír Šíp (+2022)

Pirátský příznivec, vizionář a podnikatel v IT z Tábora, kde založil i rozvojový spolek ThinkTA.

Vláďa říká: “Role seniorů by měla být obezřetně kvalitně poradní. Je skutečně super pocit pomáhat chytrým a šikovným v nastupující generaci a zasévat kořeny masarykovské a havlovské demokracie.
In memoriam

Irena Koutská (*1954)

Irena je velmi akční dáma, která stále jezdí tlumočit do Evropského parlamentu, pro naše seniory už organizuje hodiny francouzské a anglické konverzace. Angažuje se v několika dobročinných spolcích a v našem projektu vede i tým pro seniorský volební program.
Irena je z Prahy.

Hana Dvořáková (*1961)

Hanka ze středočeské Paluby se účastní diskuze kolem přípravy programu, angažuje se v mezigenerační spolupráci a spoluorganizuje výlety. Věří, že senioři jsou plnohodnotnou součástí společnosti, že jednotlivé generace se mají obohacovat, pomáhat si a respektovat se navzájem.

“Buď tou změnou, kterou chceš ve světě vidět, – řekl Mahátma Gándhí. Sama se tím řídím a stejnou snahu vidím i u Pirátů, proto je podporuji,“ říká Hanka.

Lenka Nováková (*1953)

Lenka je spoluautorkou projektu Pirátské strany – Mezigenerace, kterým chce pomoci názorové výměně a empatické synergii mezi mladými a staršími Piráty. Věří, že lidé v pirátské komunitě mají největší šanci nasměrovat naši zemi k prosperitě a zároveň chce zapojovat seniory do společenských aktivit a umožnit jim zdravý a plnohodnotný život.

„Mezi generacemi by měly fungovat nikoli příkopy, ale výměna energie. Přidejte se k nám!“

Odborný tým

Iva Holmerová

Doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD. je odbornice na sociální gerontologii. Publikovala řadu odborných publikací a má i velké mezinárodní renomé v oblasti výzkumu dlouhověkosti, péče o seniory, gerontologie a dlouhodobé péče.

Působí jako proděkanka pro zahraniční vztahy FHS UK, kde také odborně garantuje doktorský studijní program Studia dlouhověkosti. Přednáší na univerzitě v Kremži a University of the West of Scotland.

Spolupracuje s programovým týmem projektu Senioři na palubě jako konzultantka pro oblast gerontologie a dlouhověkosti.

Jiří Hrabě

Jiří Hrabě působí jako ředitel společnosti Elpida, která pomáhá seniorům zůstat samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí naší společnosti. Realizuje dlouhodobé projekty na podporu aktivního života seniorů. Provozujeme dvě vzdělávací a kulturní centra pro seniory z celé Prahy nebo Linku seniorů 800 200 007. Jiří Hrabě je také šéfredaktor časopisu Vital.

Spolupracuje s programovým týmem projektu Senioři na palubě jako konzultant.

Petr Fridrich

Známý jako smícholog a řečník k tématům duševního zdraví, který často vystupuje v prostředí seniorů. Jako bývalého manažera obchodního rozvoje a marketingových a mediálních projektů ve výzkumné agentuře ho zajímají inovace, komplexita změn a strategie předjímání budoucnosti, plánování scénářů, generování nápadů a vhledů a další související témata.

Působí jako konzultant v oblasti wellbeing pro Českou pirátskou stranu a spolupracuje s biohackerskou skupinou Code of Life.

S dalšími odborníky spolupracujeme skrze pravidelné konzultace. Chcete se také zapojit, napište nám.

Realizační tým

Nela Melicharová

koordinátorka projektu

Ondřej Klimeš

garant PR a komunikace

Přejít na začátek