Seznamte se s naším týmem

Politický garant projektu

Olga Richterová

PhDr. Olga Richterová, PhD. je poslankyně Parlamentu ČR za Českou pirátskou stranu, kde je místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku a členkou Výboru zdravotního a Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. V lednu 2018 byla zvolena první místopředsedkyní Pirátů. Jako poslankyně má Olga na starosti také pirátský rezortní tým pro práci a sociální věci.

Olga je nejen političkou, ale i matkou dvou dětí, a v jejím životě měli velkou roli všichni prarodiče. Jejím bratrem je taktéž pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík a prastrýcem člen druhého odboje, politik a generál Mikuláš Ferjenčík. Olga vystudovala překladatelství a tlumočnictví na Filozofické fakultě UK. Hlásí se k Českobratrské církvi evangelické.

Více na olgarichterova.cz.

Ambasadoři – tváře projektu

Vladimír Šíp (*1952)

Pirátský příznivec, vizionář a podnikatel v IT z Tábora, kde založil i rozvojový spolek ThinkTA.

Vláďa říká: “Role seniorů by měla být obezřetně kvalitně poradní. Je skutečně super pocit pomáhat chytrým a šikovným v nastupující generaci a zasévat kořeny masarykovské a havlovské demokracie.

Irena Koutská (*1954)

Irena je velmi akční dáma, která stále jezdí tlumočit do Evropského parlamentu, pro naše seniory už organizuje hodiny francouzské a anglické konverzace. Angažuje se v několika dobročinných spolcích a v našem projektu povede i tým pro seniorský volební program.
Irena je z Prahy.

Odborný tým

Petr Fridrich

Známý jako smícholog a řečník k tématům duševního zdraví, který často vystupuje v prostředí seniorů. Jako bývalého manažera obchodního rozvoje a marketingových a mediálních projektů ve výzkumné agentuře ho zajímají inovace, komplexita změn a strategie předjímání budoucnosti, plánování scénářů, generování nápadů a vhledů a další související témata.

Působí jako konzultant v oblasti wellbeing pro Českou pirátskou stranu a spolupracuje s biohackerskou skupinou Code of Life.

Ondřej Dostál

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, dva roky studoval na Právnické fakultě Univerzity Salcburk v Rakousku. V rámci Fulbrightova stipendia absolvoval roční pobyt na St. Louis University v USA, kde získal titul LLM ve specializaci Health Law.

Je držitelem ocenění České advokátní komory „Právník roku 2006“ v kategorii Talent roku, univerzitní Bolzanovy ceny za diplomovou práci „Lékař, pacient, trestní právo“, a dalších profesních ocenění. Pravidelně publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech.

S dalšími odborníky spolupracujeme skrze pravidelné konzultace. Chcete se také zapojit, napište nám.

Realizační tým

Nela Melicharová

koordinátorka Palub a dobrovolníků

Jakub Holzer

koordinátor ambasadorů a odborníků

Ondřej Klimeš

dobrovolník, garant PR a komunikace

Scroll to Top