Senioři na palubě se podílejí na přípravě programu pro parlamentní volby

Jedním z cílů projektu Seniorů na palubě je pomáhat s kvalitní a srozumitelnou nabídkou pro nadcházející volby určenou seniorům. Programový tým vede Irena Koutská, jedna z našich aktivních seniorek.

On-line jednání programového týmu Senioři na palubě

V pátek 12. března se konala schůzka našeho programového týmu s doc. Ivou Holmerovou, zakladatelkou Gerontocentra, Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče a předsedkyní Alzheimer Europe. Setkání se zúčastnil také Jiří Hrabě, ředitel Elpidy, jedné z nejznámějších vzdělávacích a volnočasových organizací pro seniory. Za STAN se připojil lékař a senátor Marek Hilšer, který se problematice seniorů věnuje.

Řeč byla především o tom, co by Piráti a Starostové mohli a měli nabídnout v nadcházejících volbách seniorům. Konkrétně šlo o témata jako deinstitucionalizace péče, posílení role obcí v péči a vzdělávání seniorů, celoživotní vzdělávání, důstojnost a sebevědomí seniorů, využití technologií, využití sousedské výpomoci a komunitních principů po vzoru severských zemí, “reenabling care” (následná péče, po které se lidé mohou opět vrátit domů a fungovat), podpora domácí péče a pečujících i prevence.

Podněty průběžně zapracováváme do připravovaného volebního programu. Setkávání programového týmu bude nadále pokračovat – práce je teprve na začátku.

Zveme ke spolupráci i další seniory i odborníky. Věříme, že nám společně podaří sestavit ten nejlepší program pro české seniory.

Máte chuť se také zapojit? Napište nám!

Scroll to Top