O projektu Senioři na palubě

aneb jak se plavit do budoucnosti společně 

Hlavním smyslem platformy Senioři na palubě je přiblížit Českou pirátskou stranu a její programovou nabídku starším generacím a prohloubit mezigenerační spolupráci.

Společně s aktivními seniory budeme zakládat a organizovat tzv. Paluby (pirátské kluby pro seniory/mezigenerační kluby) ve městech a v obcích, které budou nabízet vzdělávací i volnočasové aktivity (nejen) pro seniory. Na chodu Palub se budou podílet všechny generace.

Seniorské veřejnosti budeme nabízet přehledné a srozumitelně odpovědi na otázky, které je zajímají a přispět tak ke zlepšení mezigenerační komunikace a soudržnosti společnosti 

Cíle projektu

Vytvoření sítě ambasadorů (aktivních pirátských seniorů v krajích) a dobrovolníků

Vytváříme síť tzv. ambasadorů, aktivních seniorů (lidí 60+. Tento věk je důležitý kvůli důvěryhodnosti), vyslanců projektu Senioři na palubě v krajích. Ambasador se může podílet na fungování Palub v jeho konkrétním kraji. Může pomáhat krajským koordinátorům a týmu dobrovolníků s programem Paluby, vyhledávat a navazovat kontakty a spolupráci se spolky seniorů, s volnočasovými organizacemi atd. Ambasadoři mohou také komunikovat s místními médii a zastupovat tak Piráty ve vztahu k veřejnosti. 

Paluby (seniorské/mezigenerační kluby)

Rozjedeme Paluby při pirátských centrech v krajích pod vedením krajských koordinátorů, aktivních seniorů a dalších dobrovolníků. Kluby budou nabízet atraktivní program a díky nim se senioři dostanou do pirátského prostředí a třeba i k pirátským tématům. Aktivity Palub mohou být velmi rozmanité a záleží na každém kraji a místních lidech, co budou chtít realizovat. Aktivity mohou být politické i apolitické. Od přednášek (jak rozpoznávat hoaxy), kurzů (základní práce s PC/internetem), workshopů (focení, editace Wikipedie), autorských čtení, projekcí po výlety a exkurze. K dispozici bude příručka k zakládání a organizaci Palub. Organizace Palub je čistě dobrovolnická, předpokládáme realizaci nejprve v několika krajích a pak šíření.

Organizování online/ fyzických akcí

Koordinátoři projektu budou organizovat diskuze se seniory, zajímavými hosty a podobné akce na seniorská témata a podporovat organizování akcí v jednotlivých krajích.

Vyvracení dezinformací a rozptylování předsudků

Společně s Vámi chceme vyvracet nejrůznější dezinformace včetně dezinformací o Pirátech a rozptylovat nejčastější předsudky o Pirátech. 

Jak se můžete zapojit?

Může se zapojit kdokoliv, vyberte si:

Jsem Pirát nebo příznivec Pirátů

Hledáme dobrovolníky, kteří se zapojí do organizace akcí podporujících mezigenerační spolupráci. → Obraťte se na koordinátora ve vašem kraji.

Chci se stát dobrovolníkem

Pomáhejte ambasadorům a koordinátorům s organizací Palub. Na věku nezáleží. → Vyplňte dotazník pro dobrovolníky.

Chci se stát ambasadorem

Ambasadoři jsou tvářemi projektu. Jde o lidi 60+, kteří mohou organizovat dění v Palubách, šířit program mezi svými vrstevníky, komunikovat se seniorskými spolky a iniciativami atp. → Vyplňte dotazník pro ambasadory.

Chci se do projektu zapojit jako odborník

Hledáme lidé s praxí v oborech, které se přímo či nepřímo seniorů dotýkají. Zapojte se do projektu a přípravy Pirátského programu pro seniory. → Kontaktujte nás.

Zde naleznete všechny → způsoby, jak se aktuálně zapojit.

Přejít na začátek